flag-uk

Dla dzieci (7 do 11 lat)

Co zawiera kurs?

Teddy Eddie School

uczniowie klas 1
zajęcia prowadzone licencjonowaną metodą Teddy Eddie poziom School
2 razy
w tygodniu zajęcia po 45 min
 • dostęp do placu zabaw
 • lekcja pokazowa i prezentacja materiałów w cenie
 • nauka czytania globalnego
 • dziecko będzie mówić całymi zdaniami, zacznie spontanicznie komunikować się po angielsku
 • przeczyta swój pierwszy angielski tekst
 • zajęcia w czasie świetlicy
 • przyprowadzamy i odprowadzamy dzieci na zajęcia


230 zł
miesięcznie
Cena pakietu edukacyjnego 260 zł

Junior 2, Junior 3

uczniowie klas 2 i 3
2 razy
w tygodniu zajęcia po 60 min
 • elastyczny plan zajęć dopasowany do planu lekcji Twojego dziecka
 • odpowiedni dobór poziomu nauczania dopasowany przez metodyka
 • wyselekcjonowane materiały do nauki
 • kameralne grupy do 10 osób
 • dostęp do aplikacji NAVIO

240 zł
miesięcznie
Cena pakietu edukacyjnego 110 zł

Junior 4, Junior 5, Junior 6

uczniowie klas 4, 5 i 6
2 razy
w tygodniu zajęcia po 60 min
 • elastyczny plan zajęć dopasowany do planu lekcji Twojego dziecka
 • odpowiedni dobór poziomu nauczania dopasowany przez metodyka
 • wyselekcjonowane materiały do nauki
 • kameralne grupy do 10 osób
 • dostęp do interaktywnych zadań online
240 zł
miesięcznie
Cena pakietu edukacyjnego 130 zł

Co dodatkowo?

* dotyczy tylko SP 60

Skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie

Dla rodzica

Dla dziecka